Strengeinstrumenter

Strengeinstrumenter

Strengeinstrumenter producerer lyd gennem mekanismen til en vibrerende streng. Strenge er sammensat af metal, syntetiske eller naturlige materialer og har forskellig tykkelse, vægt, længde og spænding.

Strengernes sammensætning, dimension og vægt spiller en integrerende rolle i kvaliteten af den producerede lyd. Når strengene er tykke og tunge, er vibration langsom, hvilket resulterer i lavere tonehøjde, mens hurtigere vibrationer resulterer i højere tonehøjde.

Nogle af de mest almindelige typer strengeinstrumenter er guitar, klaver, violin, cello, viola, kontrabas, mandolin, harpe og santoor.

Skriv et svar